Bất ngờ với những chiếc ốp điện thoại phỏng theo Diên Hy Công Lược

Bộ phim Diên Hy Công Lược làm mưa làm gió trên mạng xã hội vừa qua đã thu hút được lượng lớn khán giả. Ăn theo trào lưu đó các bác Tàu Khựa của chúng ta cũng ngay lập tức cho ra đời bộ ốp điện thoại phỏng theo quần áo các nhân vật.

1. Quàng Thượng

1. Quàng Thượng,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

2. Nhĩ Tình

2. Nhĩ Tình,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

3. Ngụy Anh Lạc

3. Ngụy Anh Lạc,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

4. Minh Ngọc

4. Minh Ngọc,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

5. Phó Hằng

5. Phó Hằng,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

6. Quàng Hậu

6. Quàng Hậu,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

7. Lại Quàng Hậu

7. Lại Quàng Hậu,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

8. Trầm Bích

8. Trầm Bích,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

9. Nhàn Phi

9. Nhàn Phi,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

10. Thuần phi

10. Thuần phi,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

11. Cao quý phi

11. Cao quý phi,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

12. Lại Cao quý phi

12. Lại Cao quý phi,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

13. Thư quý nhân

13. Thư quý nhân,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

14. Hoằng Trú

14. Hoằng Trú,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

15. Lệnh phi nương nương

15. Lệnh phi nương nương,diên hi công lược,ốp lưng điện thoại,điện thoại,ốp lưng,phụ kiện điện thoại

Các bạn thích chiếc ốp nào nhất. Hãy comment ở bên dưới nhé. Nếu mình không nhầm hiện sản phẩm đang được bán tại Facebook : Nguyệt Nguyễn Thị

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây