Bí kíp tán gái thời Tam Quốc

Tổng hợp những bí kíp tán gái từ thời Tam Quốc diễn nghĩa. Hãy khám phá xem mình là Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Lã Bố hay nhân vật nào trong Tam Quốc nhé!

Tổng hợp những bí kíp tán gái từ thời Tam Quốc diễn nghĩa. Hãy khám phá xem mình là Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Lã Bố hay nhân vật nào trong Tam Quốc nhé!

1. Tán gái theo phong cách khăn vàng

bi-kip-tan-gai 1

2. Tán gái theo phong cách Lưu Bị

bi-kip-tan-gai 2

3. Tán gái theo phong cách Quan Vũ

bi-kip-tan-gai 3

4. Tán gái theo phong cách Lã Bố

bi-kip-tan-gai 4

5. Tán gái theo phong cách Trương Phi

bi-kip-tan-gai 5

6. Tán gái theo phong cách Tào Tháo

bi-kip-tan-gai 6

7. Tán gái theo phong cách Triệu Vân

bi-kip-tan-gai 7

8. Tán gái theo phong cách Gia Cát Lượng

bi-kip-tan-gai 8

Bài học rút ra : "Đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục phụ nữ, Phụ nữ chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới"

bi-kip-tan-gai 9

Xem thêm các bài viết khác của mình: