Biểu diễn C-walk - Đại Học Đồng Tháp

Mọi người yêu thích hip hop, dancing chắc cũng không lạ gì với C-walk - một môn dancing nghệ thuật lôi cuốn các bạn trẻ x-teen hiện nay.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Mọi người yêu thích hip hop, dancing chắc cũng không lạ gì với C-walk - một môn dancing nghệ thuật lôi cuốn các bạn trẻ x-teen hiện nay. Video trên đây được một số bạn trẻ yêu thích Cwalk tại trường đại học Đồng Tháp thực hiện.

ảnh nhảy cwalk,dancing,nhảy hiphop,học nhảy cwalk

Một số video hướng dẫn nhảy C-Walk cho bạn nào quan tâm nhé :)