Biểu diễn Parkour theo phong cách Assassin's Creed Unity

Video trình diễn Parkour lấy cảm hứng từ game Assassin's Creed Unity với những màn rượt đuổi như trong phim hành động rất ấn tượng

1,168
Bình chọn: 0

<h2>Video tr&igrave;nh diễn Parkour lấy cảm hứng từ game Assassin&#39;s Creed Unity với những m&agrave;n rượt đuổi như trong phim h&agrave;nh động rất ấn tượng</h2> <p>L&agrave; một trong những m&ocirc;n thể thao mạo hiểm đang nhận được nhiều sự ủng hộ, parkour đ&ograve;i hỏi sự dẻo dai v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh luyện tập khắt khe.</p> <p><img alt="Biểu diễn Parkour theo phong cách Assassin's Creed Unity" src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/S8b1zWOgOKA.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto; width:400px" /></p> <p>Những pha biểu diễn giữa đường phố của nước Ph&aacute;p hết sức ấn tượng do c&aacute;c fan thực hiện để ăn theo tựa game Assassin&#39;s Creed Unity m&agrave; Ubisoft sắp tr&igrave;nh l&agrave;ng với thời điểm cuối năm nay. Ngo&agrave;i ra, nếu kết nối của bạn đủ mạnh, c&oacute; thể bật độ ph&acirc;n giải 4K tr&ecirc;n video n&agrave;y để trải nghiệm những g&igrave; tuyệt vời nhất m&agrave; một Assassin c&oacute; thể thực hiện.</p>

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt

Bài liên quan: parkour,