Bộ ảnh vui: Câu chuyện của những con sâu ngủ!

Hẳn những ai có sở trường là ngủ sẽ phải bật cười vì những bức hình này. Liệu rằng bạn có như vậy không?

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

                                                                                                Chi Chi (st)