Mun mun 4 năm trước

Bộ tranh biếm họa \"Phố thành sông - Lưu thông thêm thoáng\"

10 bức tranh biếm họa "phố thành sông lưu thông thêm thoáng" phản ánh một cách hài hước về tình trạng giao thông ở một số thành phố bị lụt lội vào mùa mưa

Vào mùa mưa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... thường xảy ra tình trạng "nước lụt thì lút cả phường". Đường phố - nơi lưu thông của các phương tiện cũng biến thành sông. Bộ tranh biếm họa sau đây phản ánh rõ tình trạng " phố thành sông lưu thông thêm thoáng" tại các nơi đó.

Bức tranh 1

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 2

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 3

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 4

Mô tả hình ảnh


[qcngang]

Bức tranh 5

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 6

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 7

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 8

Mô tả hình ảnh


[qctrai]

Bức tranh 9

Mô tả hình ảnh


Bức tranh 10

Mô tả hình ảnh

Các bạn có thể xem thêm những bài khác của mình tại đây

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...