Bộ tranh biếm họa sức mạnh của đồng tiền trong xã hội ngày nay

Trong xã hội ngày nay, kẻ xấu nhiều hơn người tốt thì đồng tiền vẫn luôn được coi là thước đo lòng người, là sức mạnh vô hình giúp bạn tồn tại vững chắc.

Người xưa có câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", và giờ điều này vẫn luôn đúng.Trong xã hội ngày nay, kẻ xấu nhiều hơn người tốt thì đồng tiền vẫn luôn được coi là thước đo lòng người, là sức mạnh vô hình có thể xoay chuyển được mọi tình thế. Dưới đây là chùm tranh biếm họa, miêu tả chân thực những gì đồng tiền có thể làm được trong cuộc sống của chúng ta.

Có tiền thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền có thể "chạy" được biên chế

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm


ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền không chỉ "chạy" được "biên chế", tiền còn có thể "chạy" được án. Từ có tội thành vô tội.

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Để được chăm sóc, chữa trị một cách ân cần chu đáo thì bạn phải dùng tiền để vận hành thái độ và lương tâm của bác sỹ.

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền có thể mang mầm bệnh đến con người, đó là bệnh tham lam.

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền là thước đo của sự chân thành và tình cảm

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền là phương tiện đắc lực nhất để các bậc phụ huynh "chạy trường" cho các con.

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm


Tiền có thể làm cho con người ta hy sinh hạnh phúc đời mình để có được

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền có thể làm cho con người ta mù quáng và tự đâm đầu vào chỗ chết

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tiền có thể giúp bạn luôn tự tin ngẩng cao đầu

ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm

TIền có thể sai khiến được bạn. 


ảnh sức mạnh của đồng tiền,tranh biếm họa sức mạnh đồng tiền,tranh biếm họa,hình biếm họa,ảnh biếm họa,biếm họa đồng tiền,đồng tiền,suy ngẫm,ảnh châm biếm