Bộ tranh 'Cuộc sống của một cô gái cô đơn' có thể bạn sẽ bắt gặp mình trong đó

Có những cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, một trong số đó là cô đơn. Bộ tranh của Atey Ghailan miêu tả cuộc sống của một cô gái cô đơn trong thành phố lớn, những hình ảnh mà bất cứ cô gái nào trong chúng ta đều có thể từng bắt gặp mình trong đó, những cảm xúc đôi khi sẽ hiện hữu trở lại khi chúng ta xem những bức tranh này.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp