Bộ tranh minh họa những câu nói nổi tiếng

Một họa sĩ của Zen Pencils đã minh họa cho những câu nói nổi tiếng bằng những nét vẽ sinh động đầy sáng tạo của mình. Hãy ngắm nhìn những bức tranh dưới đây và xem bạn hiểu bao nhiêu câu nói nổi tiếng nhé!

Một họa sĩ của Zen Pencils đã minh họa cho những câu nói nổi tiếng bằng những nét vẽ sinh động đầy sáng tạo của mình. Hãy ngắm nhìn những bức tranh dưới đây và xem bạn hiểu bao nhiêu câu nói nổi tiếng nhé!

1. "Chọn một công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào" - Khổng Tử

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

2. "Yêu đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị tổn thương" - S.Lewis

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

3. "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu anh đánh giá con cá dựa trên khả năng leo cây của nó thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời mà nghĩ là nó rất đần độn" - Albert Einstein

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

4. "Âm nhạc ghép linh hồn cho vũ trụ. Chắp cánh cho tâm tri. mang lại sự sáng tạo cho trí tưởng tượng. Mang lại sự vui vẻ và sống động cho mọi sinh vật" - Plato

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

5. "Khi bạn sinh ra, bạn khóc và mọi người mừng rỡ. Hãy sống sao cho đến lúc cuối đời, bạn là người cười còn mọi người thì khóc" - Ralph Waldo Emerson

ảnh tranh vẽ,tranh ý nghĩa,câu nói hay

phong cách sống, suy ngẫm