Bộ tuyên truyền ngắn gọn, tổng quan về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nội dung hình ảnh ngắn gọn, dễ nhớ. Đây là Công trình thanh niên của Đoàn cơ sở Văn phòng chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tác giả: Huỳnh Văn Thuận

- Được Bác Hồ chọn chính thức là chiếc Huy hiệu của Đoàn.

- Được thông qua Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc năm 1952 tại Việt Bắc.

- Tượng trưng "Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên".

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CỜ ĐOÀN

- Nền đỏ, hình chữ nhật.

- Ở giữa có hình Huy hiệu Đoàn.

- Xung phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng.

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN CA

- Nhạc sĩ: Hoàng Hòa

- Được lựa chọn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (năm 1992)

- Dễ hát, dễ thuộc, lôi cuốn, thôi thúc như tiếng kèn ra trận.

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

, Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh