Bồi hồi sắc tím bằng lăng rợp trời Hà Nội

Cứ mỗi độ hè về, người dân Hà Nội lại nức lòng nhìn ngắm đất trời phủ một màu tím diệu kì của những cánh hoa bằng lăng chớm nở...

Cứ mỗi độ hè về, người dân Hà Nội lại nức lòng nhìn ngắm đất trời phủ một màu tím diệu kì của những cánh hoa bằng lăng chớm nở. Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng khiến cho con người ta có một cảm giác mê đắm đến kì lạ...

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoaảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa

ảnh bằng lăng,Hà Nội,mùa hè,hoa bằng lăng hà nội,các loài hoa