Bói tuổi của bạn bằng thủ thuật toán học chuẩn không cần chỉnh

Bạn hãy làm theo 6 yêu cầu dưới đây và chúng tôi sẽ nói cho bạn biết số tuổi chính xác của bạn!

Hãy chọn một số từ 1 đến 9.

Hãy chọn một số từ 1 đến 9.,bói vui

Nhân số đó với 2.

Nhân số đó với 2.,bói vui

Cộng thêm 5 vào kết quả vừa tìm được.

Cộng thêm 5 vào kết quả vừa tìm được.,bói vui

Rồi tiếp tục nhân với 50.

Rồi tiếp tục nhân với 50.,bói vui

Nếu đã qua ngày sinh của bạn trong năm nay, hãy cộng 1767. Nếu vẫn chưa đến ngày sinh của bạn, hãy cộng 1766.

Nếu đã qua ngày sinh của bạn trong năm nay, hãy cộng 1767. Nếu vẫn chưa đến ngày sinh của bạn, hãy cộng 1766.,bói vui

Lấy kết quả vừa tìm được trừ đi năm sinh của bạn.

Lấy kết quả vừa tìm được trừ đi năm sinh của bạn.,bói vui

Bạn sẽ nhận được một số có 3 chữ số. Chữ số đầu tiên chính là số bạn đã chọn lúc ban đầu và 2 số còn lại chính là số tuổi của bạn.

Bạn sẽ nhận được một số có 3 chữ số. Chữ số đầu tiên chính là số bạn đã chọn lúc ban đầu và 2 số còn lại chính là số tuổi của bạn.,bói vui

Ví dụ minh họa:

  1. Mình sẽ chọn số 9
  2. 9 x 2 = 18
  3. 18 + 5 = 23
  4. 23 x 50 = 1150
  5. 1150 + 1766 (vì vẫn chưa đến sinh nhật mình) = 2916
  6. 2916 - 1984 = 932

Giờ thì "soi" lại đáp án nào:

  • Chữ số đầu tiên chính là số mình đã chọn ban đầu: 9
  • 2017 - 1984 = 33 (nhưng vẫn chưa đến sinh nhật mình, thế nên số tuổi hiện tại của mình chính xác là 32).

Theo Brightside

Ngọc Hà - Ohay TV

  • Bài liên quan: bói vui,