'Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác.' Anh chị hãy viết 1 đoạn văn nghị luận có độ dài 200 từ để bàn luận về vấn đề này.

'Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác.'

,

"Bổn phận và hạnh phúc là cốt sống cho người khác." Đó là một lối sống đúng đắn đầy tính nhân văn, nhân ái. Sống có bổn phận là cốt sống cho người khác, nghĩa là một trong những trách nghiệm của mình là sống cho người khác. Hạnh phúc là sống cho người khác trước hết là bổn phận nhưng cao hơn là hạnh phúc được sống cho người khác. Sống để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác cũng là đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mình. Sống cho người khác là bổn phận và hạnh phúc của chính mình. Sống cho người khác là bổn phận mà ta cần thực hiện vì có sống cho người khác, hi sinh vì người khác thì họ cũng sẽ sống vì mình, mang lại những điều tốt cho mình. Sống cho người khác là niềm vui, trong cuộc sống chúng ta được sống cho người mà ta yêu thương là hạnh phúc của con người. Trong cuộc sống đời thường, lao động, học tập có nhiều tấm gương sống cho người khác, cho cộng đồng. Những người lính trong chiến tranh đã hi sinh cho tổ quốc, đất nước. Họ nằm xuống vì một nền độc lập dân chủ, vì chính con cháu giống nòi mà không tiếc thân mình,..... Đây là câu nói có ý nghĩa giáo dục tích cực. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người trong cuộc sống lao động, học tập lại chỉ sống cho riêng mình, đó là lối sống ích kỉ cần phê phán thay đổi. Và từ đó cần phát huy những hành động tốt, suy nghĩ cho mọi người.