BỐN PHÁT ĐỨT (MV) - BỐN CHỮ LẮM CHẾ (PARODY)

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.