Bóng đá thôn nhưng bình luận viên rất chuyên nghiệp

Giải bóng đá cúp thanh niên thôn Ngô Sài lần thứ 3 năm 2014. Tuy chỉ là giải thi đấu thôn nhưng cách tổ chức và đặc biệt là bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Giải bóng đá cúp thanh niên thôn Ngô Sài lần thứ 3 năm 2014. Tuy chỉ là giải thi đấu thôn nhưng cách tổ chức và đặc biệt là bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Thôn Ngô Sài thuộc xã Hoàng Ngô - Thị Trấn Quốc Oai - Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội

ảnh bóng đá thôn,bình luận viên chuyên nghiệp,bình luận bóng đá