Boss Husky - Thánh biểu cảm siêu lầy

Với khả năng diễn xuất siêu đẳng, không gì là không thể với Boss Husky

1. Tụi bây nhìn gì !

1. Tụi bây nhìn gì !,

2. Thấy thương tao không ? Lạnhhhh !

2. Thấy thương tao không ? Lạnhhhh !,

3. Ơ ơ kìa

3. Ơ ơ kìa ,

4. Bây thấy sang choảnh không

4. Bây thấy sang choảnh không,

5. Kẻ la liếm

5. Kẻ la liếm,

6. Tao là chúa sơn lâm. Grrào !!!

6. Tao là chúa sơn lâm. Grrào !!!,