hữu hiệu 4 năm trước

Bước vào vùng sức mạnh của bạn

Sức mạnh cái tôi mạnh hoặc yếu liên quan đến cảm nhận của bạn về sức mạnh bản thân ( đặc trưng của bạn, biến nó thành sức mạnh của bạn ) hay không. Chúng ta chấp nhận sứ

Sức mạnh cái tôi mạnh hoặc yếu liên quan đến cảm nhận của bạn về sức mạnh bản thân ( đặc trưng của bạn, biến nó thành sức mạnh của bạn ) hay không. Chúng ta chấp nhận sức mạnh bản thân ( trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành vi ).

Mô tả hình ảnh

Nhìn nhận, xem xét chúng với một khuôn mẫu của sự sở hữu những thứ đó và sau đó chào đón và thực hành sử dụng sức mạnh của chúng ta, bước sâu và sâu hơn vào vùng sức mạnh. Điều này gia tăng tính tích cực, tính chủ động, tin tưởng vào con đường chúng ta đi... Càng nhiều tài nguyên nội tại (năng lượng, sức khỏe...) chúng ta có, càng nhiều ý chí và khả năng để chúng ta đối mặt với thực tế và kiểm soát thế giới của chúng ta.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...