Buổi sáng không cà phê của các nhân vật hoạt hình. Bạn giống nhân vật nào nhất?

Cà phê luôn là lựa chọn hàng đầu cho những người cần sự tỉnh táo vào buổi sáng. Nhiều người đã có thói quen uống cà phê buổi sáng cho một ngày mới. Hình dung xem, nếu các nhân vật hoạt hình bận bịu cả ngày mà không có cà phê sáng thì sẽ như thế nào?

Đây là hình ảnh thảm hại nhưng vô cùng hài hước của các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Bạn có nhìn thấy hình ảnh của bạn trong số đó. 

Sponge Bob

Sponge Bob,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Green Alien -Toy Story

Green Alien -Toy Story,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Pikachu

Pikachu,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Jules Winnfield

Jules Winnfield,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Mr. Potato Head

Mr. Potato Head,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Po the teletubby

Po the teletubby,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Rocko

Rocko,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Arnold

Arnold,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Kermit the Frog

Kermit the Frog,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Bugs Bunny

Bugs Bunny,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Bart

Bart,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Dave Grohl

Dave Grohl,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Papa Smurf

Papa Smurf,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

BB-8

BB-8,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Filburt

Filburt,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Mr. Bighead

Mr. Bighead,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Tweetie Bird

Tweetie Bird,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Ernie

Ernie,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Hello Kitty

Hello Kitty,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Link

Link,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Yzma

Yzma,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Homer

Homer,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

Blinky Bill

Blinky Bill,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình

The Mask

The Mask,cà phê buổi sáng,nhân vật hoạt hình