Buồn ị trong giờ học thì phải làm thế nào?

Đã có báo giờ bạn cần giải quyết nỗi buồn trong giờ học chưa? Bạn sẽ làm như thế nào?

P/S: Cấm ăn khi đang xem video, cân nhắc kỹ trước khi xem

Nguồn: m.youtube.com