oliy78933

BVPS là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ số BVPS khi đầu tư

Đăng 1 năm trước
BVPS là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ số BVPS khi đầu tư

Khi đầu tư vào các công ty, nhiều nhà đầu tư sẽ để ý đến chỉ số BVPS nhằm tính toán xem tương lai mình có thể gặt hái được những thứ gì.

Khi đầu tư vào các công ty, nhiều nhà đầu tư sẽ để ý đến chỉ số BVPS nhằm tính toán xem tương lai mình có thể gặt hái được những thứ gì.

1. BVPS là gì?

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) là giá trị tiền mặt tối thiểu của một công ty và vốn chủ sở hữu của nó. Nó thể hiện giá trị tối thiểu có thể dành cho cổ đông phổ thông sau khi các khoản nợ được thanh toán.

BVPS

Có hai loại cổ đông chính: cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi. Khi nhà đầu tư mua một phần của công ty đại chúng, họ sẽ nhận được cổ phiếu ưu đãi. Mặc dù họ sẽ không có quyền biểu quyết với tư cách là cổ đông, nhưng những cổ phiếu này có tỷ lệ cổ tức cố định. Cổ phiếu ưu đãi cũng thường được thanh toán trước cổ phiếu phổ thông. Các cổ phiếu còn lại là cổ phiếu phổ thông do các cổ đông có quyền biểu quyết nắm giữ.

Vậy mục đích của việc tìm kiếm BVPS là gì? Về bản chất, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu nhằm tìm hiểu xem những người có cổ phiếu phổ thông được hưởng bao nhiêu từ vốn chủ sở hữu của công ty dựa trên số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu. BVPS thường được sử dụng khi tổng số lượng cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành không có sẵn. Vì vậy, thay vào đó, bạn có thể nhìn vào giá trị sổ sách của công ty. “Giá trị sổ sách” còn được gọi là giá trị tài sản ròng, là tài sản sau nợ phải trả. Sau đó, tổng số này được chia ra giữa từng cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông phổ thông.

2. Công thức tính BVPS:

Công thức tính BVPS

Công thức yêu cầu bạn biết tổng vốn chủ sở hữu của công ty. Mặc dù điều này thường được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn biết cách tự lấy giá trị này. Vốn chủ sở hữu là tổng số tài sản sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả.

Bạn nên bao gồm tất cả các loại tài sản có sẵn. Đó có thể là tiền mặt, các khoản phải thu, các khoản đầu tư, tài sản, thiết bị hoặc hàng tồn kho. Nợ phải trả sẽ tổng cộng bất kỳ khoản nợ nào (dài hạn hoặc ngắn hạn), thuế, phí và bất kỳ khoản nào nợ chủ nợ hoặc nhà cung cấp. Sử dụng hai tổng này, bạn có thể xác định vốn chủ sở hữu của công ty.

Bạn cũng cần biết tổng số vốn cổ phần ưu tiên. Điều này cũng có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán nhưng thường được dàn trải trên một vài phần khác nhau. Vốn chủ sở hữu ưu tiên là bất kỳ khoản nợ phải trả nào có mức độ ưu tiên cao hơn, tức là. cổ phiếu ưu đãi. Như đã trình bày ở trên, cổ phiếu ưu đãi thuộc sở hữu của các nhà đầu tư đã bỏ vốn vào công ty. Họ được trả cổ tức trước, trước những người sở hữu cổ phiếu phổ thông.

"Cổ phiếu đang lưu hành" sẽ là tổng số cổ phiếu được sở hữu bởi các cổ đông. Con số này có thể thay đổi khi thị trường thay đổi. Tuy nhiên, vì chúng ta đã loại bỏ vốn cổ phần ưu đãi, nên công thức này cho chúng ta biết giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu phổ thông.

3. Phân tích giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là một công cụ tài chính được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu hiện tại của một công ty. Lý tưởng nhất là các nhà đầu tư đang tìm kiếm những cổ phiếu chưa đạt đỉnh về giá trị của chúng. Họ muốn có thể tham gia sớm để sau đó chứng kiến ​​công ty phát triển.

Nếu một công ty quan tâm đến việc tăng số lượng BVPS của họ, họ có một số lựa chọn. Đầu tiên, công ty có thể làm việc để tăng tài sản của mình. Tiếp theo, họ có thể xem xét giảm nợ phải trả bằng cách bán tài sản không cần thiết hoặc sử dụng dòng tiền để trả nợ. Cuối cùng, họ có thể xem xét một phương pháp được gọi là mua lại cổ phiếu. Để làm được điều này, công ty sẽ sử dụng một phần thu nhập của mình để mua lại cổ phần của cổ phiếu phổ thông từ thị trường. Nhiều công ty đã giữ một số lượng cổ phiếu kiểm soát cho mình.

Cũng như nhiều tính toán và nguyên tắc tài chính khác, BVPS không nên là thước đo duy nhất mà bạn kiểm tra. Chỉ BVPS sẽ không phải lúc nào cũng cung cấp cho bạn dấu hiệu chính xác về sức khỏe của công ty. Bạn có thể xem thu nhập hoặc cổ tức trên mỗi cổ phiếu, v.v. Ngoài ra, một số ngành có thể có mô hình chu kỳ đối với chúng, có nghĩa là đôi khi chúng hoạt động tốt trong khi những thời điểm khác chúng có thể bị tụt lại phía sau. Khi kiểm tra một công ty cụ thể, bạn nên tính đến tình hình hoạt động của toàn bộ ngành.

Tìm hiểu các tin tức chứng khoán tại https://toptradingforex.com/chuyen-muc/chung-khoan/tin-chung-khoan/

Chủ đề chính: #tài_chính

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn