Các kết thúc hợp lí nhất trong Tam quốc chí

Mỗi nhân vật trong Tam Quốc Chí đều có các kết cục khác nhau, các kết thúc cũng ứng với tính cách của từng nhân vật theo từng diễn biến của Tam Quốc Chí.

Mỗi nhân vật trong Tam Quốc Chí đều có các kết cục khác nhau, mà đa phần là chết trên chiến trường hoặc đau yếu bệnh tật, tuy nhiên, các cái chết này cũng ứng với tính cách của từng nhân vật theo từng diễn biến của Tam Quốc Chí.

1. Tào Tháo- chết do quá đa nghi

Có câu: “Đa nghi như Tào Tháo”, đây là một tính cách rất đặc trưng của nhân vật này, thuở còn nhỏ, ông đã từng dùng mưu kế để ám hại chú mình, lớn lên khi đã thành danh sự nghiệp cơ đồ, tính cách này đã ăn sâu vào máu của ông, ông đa mưu túc trí, ứng biến nhanh lẹ bất chấp các thủ đoạn từ việc hại người đến việc thu phục lòng người. Câu nói nổi tiếng của ông cũng từ đó mà nên:” Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”. Khi về già, tính đa nghi ấy ngày càng lớn đến nỗi đây cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời Tào Tháo, khi ông vì quá nghi ngờ cách chữa bệnh của Hoa Đà mà giết đi người duy nhất có thể chữa được chứng bệnh của ông. Sau đó ít lâu, Tào Tháo qua đời do chứng bệnh này.

ảnh nhân vật Tam Quốc Chí,Tam Quốc Chí

2. Quan Vũ - chết do kiêu ngạo

Năm 219 thời Tam Quốc, có một sự kiện gây chấn động là việc danh tướng hàng đầu thiên hạ Quan Vũ bị bắt giữ và hành quyết bởi quân đội Đông Ngô. gười đời tôn vinh Quan Vũ bởi lòng trung thành, dáng vẻ bất phàm, võ lực thần uy cùng sự can đảm không ai sánh nổi của ông. Tuy nhiên, thất bại ở Kinh Châu không hẳn là một điều lạ lùng khi chính Quan Vũ đã bị tính cách kiêu ngạo của mình làm hại. Thất bại ngay từ lúc ngoại giao với Đông Ngô, ông đã từ chối cuộc hứa hôn vì cho rằng Đông Ngô không xứng, cho tới khi ra trận, vì tính chủ quan coi khinh Đông Ngô mà lơi là việc phòng thủ, khiến Kinh Châu bị chiếm mất, hai cha con Quan Vũ bị tử hình.

ảnh nhân vật Tam Quốc Chí,Tam Quốc Chí

3. Trương Phi -chết do nóng tính

Người đời có câu:” Nóng tính như Trương Phi” quả đúng. Chính tính cách này đã dẫn đến cái chết bi thảm bị chính thuộc hạ của mình phản bội. Do quá nóng nảy, hấp tấp muốn trả thù cho Quan Vũ mà kéo quân đi trong thời gian gấp rút, hai tướng là Trương Đạt và Phạm Cương vốn không thể lo kịp đã đưa ra nhiều lý do mong Trương Phi thông cảm. Đáng tiếc thay, trong cơn nóng giận, ông đã phạt đánh cả hai và đe dọa sẽ giết chết họ nếu không hoàn thành tiến độ. Lâm vào đường cùng, hai vị tướng đã quyết định đầu hàng quân Ngô, lập mưu giết chết ông. Cuối cùng, Trường Phi bị đâm chết và chém lấy thủ cấp đem nộp cho Đông Ngô

ảnh nhân vật Tam Quốc Chí,Tam Quốc Chí

4. Ngụy Diên - chết do phản phúc

Ngụy Diên là mãnh tướng lừng danh của Thục Hán, ông có tính cách bạo dạn và tài năng thao lược khá toàn diện. Nhưng theo mắt nhìn của Gia Cát Lượng thì Ngụy Diên là tướng người phản phúc, có thể ông ta sẽ rất trung thành với Lưu Bị nhưng khi chính quyền trung ương tỏ ra yếu kém thì nhiều khả năng Ngụy Diên sẽ làm phản. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Ngụy Diên cố gắng lôi kéo Mã Đại đứng về phe mình mà không chút nghi ngờ. Nhưng sự thật là từ trước đó, Mã Đại đã nhận được mật lệnh và lời căn dặn từ Gia Cát Lượng, giả vờ qui thuận Ngụy Diên để tìm cơ hội tốt nhất giết chết ông ta. Nếu Ngụy Diên không làm phản thì Mã Đại cũng sẽ không sử dụng mưu sách mà Gia Cát Lượng dặn dò để giết ông ta.

ảnh nhân vật Tam Quốc Chí,Tam Quốc Chí