Các kiểu phụ nữ khiến cánh tài xế dễ "bóc lịch" nhất

Có lẽ nếu hỏi các anh chàng tài xế ghét điều gì nhất khi lái xe thì đến 90% sẽ trả lời gặp những kiểu phụ nữ như thế này. Vâng, nhiều chị đi rất hồn nhiên như chốn không người.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Có lẽ nếu hỏi các anh chàng tài xế ghét điều gì nhất khi lái xe thì đến 90% sẽ trả lời gặp những kiểu phụ nữ như thế này. Vâng, nhiều chị đi rất hồn nhiên như chốn không người.

  • Đang đi thì phanh gấp giữa đường để nghe điện thoại
  • Đột nhiên quẹo không cần xi nhan
  • Vừa đi vừa nghe nhạc chẳng biết trời đất gì
Mình hay bị mấy cô tạt đầu lắm, nhiều bạn nữ họ không lường được cái nguy hiểm có thể xảy ra với người khác khi tạt đầu người khác hay sao ấy. Cáu lắm cũng chịu chứ đôi co với phụ nữ lại mang tiếng. - Remy Zero

ảnh phụ nữ,phụ nữ qua đường,video giao thông,tai nạn giao thông,đi qua đường