Các mẫu giày được Custom

Nếu bạn yêu thích đặc biệt với giày và đam mê vẽ . Custom giày là thích hợp nhất , sau khi xem xong bài viết này lên ý tưởng ngay thôi .
Một cách nữa để làm mới đôi giày là gửi đến nơi Custom , họ sẽ nhận giày và vẽ cho bạn.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,