SEC Warehouse 1 năm trước

Các quy trình quản lý kho hàng (những bước trong quản lý mã hàng hóa)

Có thể chia hoạt động của kho hàng thành 3 hình thức cơ bản: Quản lý mã hàng (tạo mới, thay đổi hoặc hủy bỏ), quản lý nhập kho (nhập kho mua hàng hoặc trực tiếp) và quản lý xuất kho (xuất kho bán hàng, sản xuất, lắp ráp hoặc chuyển kho trong cùng hệ thống).

Trong 3 quy trình chuẩn quản lý kho hàng thì tương ứng với mỗi hình thức kho hàng hóa sẽ có quy trình quản lý với các bước cụ thể riêng. Bạn có thể tham khảo chi tiết lưu đồ quy trình nhập xuất kho ở phần phía dưới.

Trong 3 quy trình quản lý chuẩn được nêu ở trên thì quy trình quản lý mã hàng hóa là quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý kho hàng khoa học. Sau đây là 4 bước cơ bản trong quy trình quản lý mã hàng hóa. 

Bước 1: Gửi yêu cầu chỉnh sửa

Khi bộ phận quản lý có nhu cầu thêm, xóa, hủy bỏ hay chỉnh sửa một mã hàng hay hàng hóa nào thì phải gửi file yêu cầu chỉnh sửa xuống bộ phận quản lý mã hàng. Trong file yêu cầu bắt buộc phải có Loại chỉnh sửa (thêm mới, xóa bỏ, hay sửa đổ) , mã hàng chỉnh sửa, mặt hàng thêm mã.... 

Bước 2: Kiểm kê hàng hóa

Các bộ phận tại kho sẽ dựa trên các thông tin trong file yêu cầu được gửi từ trước mà tiến hành thực hiện công việc đối chiếu kiểm tra hàng hóa tại kho hay kiểm tra hàng hóa sắp nhập kho. Từ đó làm bản báo cáo gửi lại cho bộ phận kế hoạch.

Bước 3: Đặt tên mã hàng

 Với những hàng hóa nhập lần đầu, chưa có tên mã hàng cụ thể, người có trách nhiệm cấp tên mã hàng sẽ tiến hành đặt tên cho mặt hàng nhập mới dựa trên tính chất và đặc điểm của loại hàng hóa nhập mới. Sau đó nhập tên mã mới vào hệ thống thông tin quản lý.

Gửi thông tin đến các bộ phận.

Tiến hành gửi thông tin thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan. Việc này để tránh sự sai sót về thông tin trong hoạt động quản lý kho về sau.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết

(trang web tham khảo dịch vụ nếu bạn có nhu cầu thuê kho: https://sec-warehouse.vn/cho-thue-kho-bai-va-luu-giu-hang-hoa )

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...