Cách bói Kiều để biết đi thi đỗ hay trượt học sinh, sinh viên nên biết

Từ truyện Kiều của Nguyễn Du, người ta có thể bình Kiều, vịnh Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều,...thậm chí bói Kiều nữa. Là học sinh, sinh viên, bạn có thể bói Kiều để biết đỗ hay trượt trong các bài kiểm tra, các đợt thi cử sắp tới.

Truyền Kiều của Nguyễn Du là món ăn tinh thần của người Việt Nam. Người ta có thể bình Kiều, vịnh  Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều, đố Kiều...thậm chí bói Kiều nữa. Là học sinh, sinh viên, bạn có thể bói Kiều để biết đỗ hay trượt trong các bài kiểm tra, các đợt thi cử như thi học kỳ, thi hết môn, thi đại học hoặc tốt nghiệp vừa diễn ra hoặc sắp diễn ra.

Cách bói Kiều trong thi cử như sau:

Trước hết, bạn thành tâm nói câu sau đây:

“Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, con tên là...ở....,học tại,.....Nay con xin được biết kết quả .....trong đợt thi.....”.

,bói kiều,thi cử,đỗ hay trượt,học sinh,sinh viên,kiểm tra,truyện kiều

Sau đó, bạn lấy một bộ bài, trộn lên rồi bốc:

Nếu bốc phải lá bài:

Át tương đương với đáp án số 1

2 tương đương với đáp án số số 2

3 tương đương với đáp án số 3

.................................................

J tương đương với đáp án số số 11

Q tương đương với đáp án số 12

K tương đương với đáp án số 13

Hoặc không có bộ bài, bạn cũng có thể lấy một quyển Kiều, hoặc một cuốn sách nào đó, rồi giở bất kỳ số trang nào của cuốn sách theo luật “trai tay trái gái tay phải” – Đàn ông xem trang bên trái, đàn bà xem trang bên phải. Thí dụ: Nếu giở được trang 62 thì bạn tính 6+2=8. Đáp án là số 8. Nếu con số cộng vào lớn hơn 13 thì bạn bỏ đi chữ số hàng chục. Thí dụ, bạn giở phải trang 99. Bạn tính tổng: 9+9=18. Bạn bỏ đi số 1, lấy số 8. Đáp án là số 8. 

Các đáp án:

Số 1

Ngập ngừng thẹn lục e hồng

Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam

Số 2

Vâng trình hội chủ xem tường

Thì trao giải nhất chi nhường cho ai

Số 3

Dắt tay vội rước vào nhà

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Số 4

Kim từ nhẹ bước thanh vân

Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài

Số 5

Bây giờ rõ mặt đôi ta

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Số 6

Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi

Hoa quan chấp hới hà y rõ ràng.

Số 7

Đều là sa sút khó khăn

Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào.

,bói kiều,thi cử,đỗ hay trượt,học sinh,sinh viên,kiểm tra,truyện kiều

Số 8

Nền phú hậu bậc tài danh

Một vùng như thể cây quỳnh cành giao.

Số 9

Mới hay tiền định chẳng lầm

Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai.

Số 10

Cửa trời rộng mở chân mây

Ở trong dường có hương bay ít nhiều

Số 11

Giận duyên tủi phận bời bời

Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu oan

Số 12

Cùng nhau trông mặt cả cười

Nhờ tay tế độ với người trầm luân

Số 13

Tấm thân rày đã nhẹ nhàng

Bây giờ kim mã ngọc đường với ai.

Sau khi chọn được 1 trong những đáp án trên đây, việc còn lại là bạn phải suy nghĩ xem ẩn ý trong đó là gì. Nếu kết quả thi cử của bạn trùng với đáp án trên đây hãy phản hồi lại cho chúng mình nhé!

Hãy chia sẻ bài viết này cho những người học cùng với bạn nhé!

Xem thêm: