Đây là bài nháp

Cách chơi Liên Minh Huyền Thoại không cần cài đặt

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa