faonline

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đăng 4 ngày trước
Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là một phần của bộ Báo cáo Tài chính. Vậy báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) là một báo cáo tài chính được lập định kỳ nhằm mục đích tổng hợp các số liệu kế toán, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay còn được gọi là báo cáo lãi lỗ.

Chi tiết: faonline.vn/tin-chi-tiet/40191/Cach-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh.aspx Nguồn:Công ty phần mềm FAST

#faonline #CÔNGTYPHẦNMỀMFAST #báocáokếtquảhoạtđộngkinhdoanh

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

https://wefunder.com/faonline

https://www.brusheezy.com/members/faonlinevn.profile190906

https://www.brownbook.net/my-profile/basic-info

https://app.roll20.net/users/10510989/faonline

https://coub.com/faonline

https://www.jigsawplanet.com/faonline?viewas=34cf64a53452

https://linkhay.com/u/faonline

https://linkhay.com/link/5354420/faonline-la-phan-mem-ke-toan-dau-tien-su-dung-cong-nghe-dien-toan-dam-may

https://app.lookbook.nu/faonline

https://www.domestika.org/en/faonline

https://gitlab.kitware.com/faonlinevn.profile

https://www.designspiration.com/faonline

https://www.lifeofpix.com/photographers/faonline/

https://folkd.com/user/faonline

https://repo.getmonero.org/faonline

Chủ đề chính: #báo_cáo_kinh_doanh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn