Cách trang trí đĩa hoa quả tráng miệng các nàng nên biết.

Sau đây, mình xin gửi đến một vài bức ảnh gợi ý cho việc trình bày các món hoa quả trên đĩa để ghi điểm với chồng, với gia đình bạn trai, với gà bông và với gia đình mình.

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

Nhu cầu thưởng thức món ăn ngày nay không chỉ cần tươi ngon mà bày biện sao cho đẹp mắt cũng là một yếu tố rất quan trọng. Sau đây, mình xin gửi đến một vài bức ảnh gợi ý cho việc trình bày các món hoa quả trên đĩa để ghi điểm với chồng, với gia đình bạn trai, với gà bông và với gia đình mình. 

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

Có thấy món tráng miệng hấp dẫn hơn không nào?

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

Trời ơi! Nhìn thật ngon muốn chết.ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng


ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng


ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

ảnh trang trí hoa quả,cách sắp đặt hoa quả,hoa quả,đồ tráng miệng

Sưu tầm ở Học nấu ăn

Fuki Nguyễn