Cách vẽ động vật siêu đơn giản từ hình tròn

Với cách vẽ này, cho dù không có hoa tay, bạn vẫn có thể vẽ được những con vật siêu dễ thương chỉ từ những vòng tròn đơn giản

Cùng tham khảo 10 bức tranh con vật được vẽ từ hình tròn dưới đây nhé:

1. Bò

1. Bò,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

2. Gà

2. Gà,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

3. Cú

3. Cú,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

4. Cá vàng

4. Cá vàng,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

5. Mèo

5. Mèo,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

6. Cún

6. Cún,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

7. Cua

7. Cua,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

8. Khỉ

8. Khỉ,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

9. Sư tử

9. Sư tử,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

10. Ốc sên

10. Ốc sên,học vẽ,học vẽ các con vật,cách vẽ động vật

                                                                                                          Nguồn: ihappymama