Cái kết cho kẻ chen lấn giành chỗ với người đẹp

Thanh niên chen lấn giành chỗ xếp hàng với người đẹp nhận phải cái kết 'hú hồn'.