Cái kết hạnh phúc cho 9 bức ảnh hiện thực đau thương

Thế giới hiện thực đôi khi quá sức tàn khốc. Chúng ta không thể sửa đổi mọi thứ ở thực tại mà chỉ có thể làm điều đó qua ngòi bút, như họa sĩ người Bandladesh Morshed Mishu đã làm với những bức ảnh dưới đây. Những bức tranh về một thế giới khác hiện thực khi không có bạo lực, vừa ấm áp mà cũng vừa xót xa.

1

1,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

2

2,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

3

3,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

4

4,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

5

5,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

6

6,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

7

7,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu

8

8,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm

9

9,suy ngẫm,cuộc sống,đau thương,Bandladesh Morshed Mishu Sưu tầm