Cảm động bộ hình "Cha yêu con theo cách riêng của mình"

Bộ hình cảm động "Cha yêu con theo cách của riêng mình" của tác giả Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Mời các bạn cùng xem

Bộ hình cảm động "Cha yêu con theo cách của riêng mình" của tác giả Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Mời các bạn cùng xem

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

ảnh cảm động,bộ hình cảm động,đạo làm con

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Cảm động bộ hình

Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Minh họa: Lê Vy

Cố vấn: Biện Chương Dương