Cảm giác lần đầu ăn trầu thế nào?

Video trên đây do Trắng Đen TV thực hiện, ghi lại cảnh một số bạn trẻ lần đầu tiên ăn trầu. Hãy xem phản ứng của họ thế nào nhé!

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Ăn trầu là một tập tục phổ biến ở vùng nhiệt đới châu Á  châu Đại Dương, dùng hỗn hợp lá trầu không  cau. Tục ăn trầu có công dụng làm thơm miệng và là nghi thức xã giao cùng lễ nghi ở Nam Á  Đông Nam Á.

Video trên đây do Trắng Đen TV thực hiện, ghi lại cảnh một số bạn trẻ lần đầu tiên ăn trầu. Hãy xem phản ứng của họ thế nào nhé!

ăn trầu