Câu chuyện truyền cảm hứng: Hãy bỏ ngoài tai những suy nghĩ tiêu cực

Lời ít ý nhiều, câu chuyện truyền cảm hứng dưới đây sẽ tạo động lực giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực, vượt lên chính mình để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

Có một chú ếch quyết định nhảy lên một ngọn cây.

Có một chú ếch quyết định nhảy lên một ngọn cây.,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Mọi con ếch khác đều hét lên: "Không thể nào", "Đó là điều không thể"...

Mọi con ếch khác đều hét lên: "Không thể nào", "Đó là điều không thể"...,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Nhưng chú ếch kia vẫn nhảy được lên ngọn cây...

Nhưng chú ếch kia vẫn nhảy được lên ngọn cây...,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Sao có thể?

Sao có thể?,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Bởi vì...

Bởi vì...,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Ếch ta bị điếc và nghĩ rằng...

Ếch ta bị điếc và nghĩ rằng...,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Tất cả mọi người đang cổ vũ để mình nhảy lên ngọn cây...

Tất cả mọi người đang cổ vũ để mình nhảy lên ngọn cây...,suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

"Hãy bỏ ngoài tai những suy nghĩ tiêu cực nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình."

"Hãy bỏ ngoài tai những suy nghĩ tiêu cực nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình.",suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tích cực,cách sống tốt

Theo Useful Information

Ngọc Hà - Ohay TV