Câu mực Humboldt khổng lồ và xử lý ngay tại chỗ

Video ghi lại cảnh một ngư dân câu mực Humboldt và xử lý ngay tại chỗ. Mực Humboldt là một loài mực lớn, ăn thịt sống ở các vùng biển của hải lưu Humboldt ở phía đông Thái Bình Dương.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Video ghi lại cảnh một ngư dân câu mực Humboldt và xử lý ngay tại chỗ. Mực Humboldt là một loài mực lớn, ăn thịt sống ở các vùng biển của hải lưu Humboldt ở phía đông Thái Bình Dương.