[ Châm biếm ] Những vũng nước bên đường

Nhóm bạn trẻ ở Lithuania đã thực hiện một album ảnh châm biếm hài hước nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đến thực trạng tệ hại của một số con đường ở Kaunas

Nhóm bạn trẻ ở Lithuania đã thực hiện một album ảnh châm biếm hài hước nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đến thực trạng tệ hại của một số con đường ở Kaunas, thành phố lớn thứ 2 đất nước này.

Họ đặt tên cho nhóm của mình là Z999, hãy cùng xem những hình ảnh rất hài hước nhưng không kém phần sáng tạo và châm biếm dưới đây!

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp

ảnh sáng tạo,châm biếm,con đường,Kaunas,Lithuania,đường xuống cấp