Hiền Lương Xal
6 năm trước

Chậm lại, một chút, một chút thôi, cho tháng 10 cô độc

Hà Nội về đêm, tháng 10 gửi lời chào bằng mùi thơm hoa sữa bỗng nồng nàn đến lạ. Lượn thêm vài vòng, để hít hà cho no đủ. Vị đêm, hương đêm, thấm vào da thịt, t

<p>H&agrave; Nội về đ&ecirc;m, th&aacute;ng 10 gửi lời ch&agrave;o bằng m&ugrave;i thơm hoa sữa bỗng nồng n&agrave;n đến lạ. Lượn th&ecirc;m v&agrave;i v&ograve;ng, để h&iacute;t h&agrave; cho no đủ. Vị đ&ecirc;m, hương đ&ecirc;m, thấm v&agrave;o da thịt, thấm v&agrave;o tim, ch&ecirc;nh chao như say, mi&ecirc;n man một nỗi yếu mềm con g&aacute;i.</p> <p>Th&aacute;ng 10, bỗng dưng nhận ra l&agrave; năm nay chẳng c&oacute; ch&uacute;t t&acirc;m t&igrave;nh cho những ng&agrave;y m&ugrave;a thu đẹp như tranh vẽ. Qua rồi, l&ograve;ng tiếc như vị đắng. Chẳng c&ograve;n những chiều bảng lảng, chẳng c&ograve;n gi&oacute; thổi tung t&oacute;c, chẳng c&ograve;n nắng cho m&aacute; hồng xinh, chẳng c&ograve;n những b&acirc;ng khu&acirc;ng, cho một m&ugrave;a y&ecirc;u thương xa x&ocirc;i qu&aacute; v&atilde;ng&hellip; Nghĩ cũng buồn. Tuổi trẻ được mấy lần th&aacute;ng 10 mơ mộng. Xưa chỉ mong nhanh qua cho th&aacute;ng 11 đủ đầy, giờ th&igrave; chỉ muốn chậm lại, một ch&uacute;t, một ch&uacute;t th&ocirc;i, th&aacute;ng 10 c&ocirc; độc.</p> <p><img src="..https://media.ohay.tv/v1/content/2014/09/street-night-lights-umbrella-macro-hd-wallpaper_2.jpg" alt="" /></p> <p>Th&aacute;ng 10 năm n&agrave;o, đ&atilde; từng vỡ tan. Vậy m&agrave; vẫn nhớ, vẫn muốn trở về. Th&aacute;ng 10 năm n&agrave;o, ngồi kh&oacute;c tr&ecirc;n đường khuya. Vậy m&agrave; vẫn nhớ, vẫn muốn quay lại. Th&aacute;ng 10 năm nay, rồi sẽ qua như giấc mơ. Tuổi trẻ chẳng thể n&iacute;u giữ cuộc đời. Cuốn tr&ocirc;i theo những ng&agrave;y đầy &acirc;u lo của tuổi trưởng th&agrave;nh, m&agrave; qu&ecirc;n sống chậm lại cho những ng&agrave;y xanh. Th&aacute;ng 10 đ&atilde; từng khơi nguồn y&ecirc;u thương, rồi để n&oacute; chết lặng. T&igrave;nh chỉ đẹp khi c&ograve;n giữ trong tim. Hết thật rồi, mộng mơ l&agrave;m g&igrave;. Th&aacute;ng 10 năm nay, tim chẳng thể nhen l&ecirc;n đập một nhịp nhẹ. C&oacute; g&igrave; đ&acirc;u, th&igrave; t&igrave;nh cũng đ&atilde; gi&agrave;&hellip;</p> <p>Ừ th&igrave;, th&aacute;ng 10, ngẩn ngơ như đứa trẻ. Đ&ecirc;m y&ecirc;n tĩnh x&eacute; toang l&ograve;ng người. Kh&ocirc;ng phải kh&oacute;c, nhưng cũng đ&atilde; rưng rưng. Đau đớn nhất l&agrave; chẳng biết m&igrave;nh đang buồn v&igrave; điều g&igrave;, th&igrave; cứ m&ecirc;nh mang rồi hoang hoải, tim bỗng ch&ugrave;ng v&agrave; đầu bỗng u m&ecirc;. Nghe bản nhạc n&agrave;o cũng thấy gợi về kỉ niệm. Nhắm mắt v&agrave;o l&agrave; nghĩ về những ng&agrave;y xưa. Thời tiếng cười gi&ograve;n tan c&ograve;n l&agrave; bản sắc, đối mắt nh&igrave;n c&ograve;n giữ lửa đam m&ecirc;.</p> <p>Ừ th&igrave;, th&aacute;ng 10 rồi cũng qua, sẽ l&agrave; th&aacute;ng 11 kh&ocirc;ng d&agrave;nh cho những người mong trẻ m&atilde;i. Tuổi 22 chẳng đẹp, nhưng cũng đủ để chẳng muốn gi&agrave; th&ecirc;m. 22 cay đắng mặn ngọt, 23 c&oacute; lẽ sẽ th&ecirc;m vị ch&aacute;t khi thực sự v&agrave;o đời. Những c&ocirc; g&aacute;i vốn quen sống trong những ấp &ocirc;m che chở, mấy ai kh&ocirc;ng bỡ ngỡ khi lỡ sa v&agrave;o chốn đi&ecirc;u t&agrave;n. Khi m&agrave; người với người cũng chỉ như gi&oacute; bay&nbsp; qua gi&oacute;. Khi bon chen cười đ&ugrave;a theo những lo toan. Khi t&igrave;nh y&ecirc;u chẳng c&ograve;n đủ sức khiến tr&aacute;i tim dịu lại&hellip; Mong rằng h&atilde;y nhớ, đừng kh&oacute;c trong những ng&agrave;y c&ograve;n xanh&hellip;</p> <p style="text-align: right;"><strong>Scor N&rsquo; Xal</strong></p>

Chủ đề chính: #hà_nội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn