Chết cười với bộ ảnh châm biếm Ngưng Tạo Nghiệp cực chất của Lê Anh Phong

'Hạn chế tạo nghiệp kiếp này không là kiếp sau lãnh hậu quả đó, trụ trì Ba Vàng đã khẳng định vậy' caption đi kèm hashtag #NgưngTạoNghiệp cực chất, họa sĩ châm biếm Lê Anh Phong sẽ khiến các bạn vừa cười vừa 'vỡ' ra những vấn đề nóng hổi của xã hội.

1. Kiếp trước sàm sỡ phụ nữ...

1. Kiếp trước sàm sỡ phụ nữ...,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Kiếp sau làm cave giá rẻ.

Kiếp sau làm cave giá rẻ.,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

2. Kiếp trước nhiều tiền xài không hết...

2. Kiếp trước nhiều tiền xài không hết...,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Kiếp sau không bỏ sót bản tin thời sự nào.

Kiếp sau không bỏ sót bản tin thời sự nào.,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

3. Kiếp trước thu phí sai vị trí...

3. Kiếp trước thu phí sai vị trí...,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Kiếp sau miệng mọc ra ở... bụng.

Kiếp sau miệng mọc ra ở... bụng.,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

4. Kiếp trước "ăn đất"...

4. Kiếp trước "ăn đất"...,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Kiếp sau "cạp đất mà ăn".

Kiếp sau "cạp đất mà ăn".,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong


5. Kiếp trước thường xuyên vượt đèn đỏ...

5. Kiếp trước thường xuyên vượt đèn đỏ...,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Kiếp sau bị rong kinh.

Kiếp sau bị rong kinh.,ảnh biếm họa,ảnh châm biếm,lê anh phong

Vẫn Còn, Click để xem tiếp