Chết cười với loạt ảnh chế những nhân vật trong phim đang chụp ảnh tự sướng

Với ý tưởng độc đáo và trình photoshop không thể nào chê, cư dân mạng đã chế ra loạt ảnh chế những nhân vật trong phim đang chụp ảnh tự sướng dưới đây. Cùng Ohay thư giãn nhé!

#1 Terminator

#1 Terminator,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#2 Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban

#2 Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#3 Terminator

#3 Terminator,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#4 Pulp Fiction

#4 Pulp Fiction,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#5 The Matrix

#5 The Matrix,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#6 Non-stop

#6 Non-stop,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#7 The Dark Knight

#7 The Dark Knight,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

#8 Inglorious Basterds

#8 Inglorious Basterds,selfie,chụp ảnh tự sướng,ảnh chế,ảnh hài,chụp ảnh selfie,ảnh photoshop

Vẫn Còn, Click để xem tiếp