Chết cười với loạt tin nhắn và những cái kết bất ngờ

'Người ta có thể ăn nửa buổi, ngủ nửa giấc nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi nửa đường chân lý.' Câu này xưa rồi các chế ạ, phải bổ sung: '... nhưng không thể đọc một nửa tin nhắn' thì mới đủ ý.

1. Anh đã gặp được quản ngục của đời mình.

1. Anh đã gặp được quản ngục của đời mình.,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

2. Em không hổ danh là LCD thời đại mới, siêu phẳng luôn.

2. Em không hổ danh là LCD thời đại mới, siêu phẳng luôn.,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

3. Xin lỗi em, anh đã có bạn trai.

3. Xin lỗi em, anh đã có bạn trai.,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

4. Mày cút cho bà!

4. Mày cút cho bà!,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

5. Đừng tưởng bở...

5. Đừng tưởng bở...,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

6. Đắng mề...

6. Đắng mề...,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

7. Anh tưởng anh là ai?

7. Anh tưởng anh là ai?,tin nhắn hài,tin nhắn troll,tin nhắn phũ,cái kết bất ngờ,chết cười

Vẫn Còn, Click để xem tiếp