Chết cười với muôn kiểu ý tưởng khắc lên bia mộ

Sau khi chết, bạn muốn khắc gì lên bia mộ? Hãy cùng Ohay thư giãn với muôn kiểu ý tưởng khắc lên bia mộ hài hước dưới đây nhé.

4,830
Bình chọn: 18
,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

,khắc gì lên bia mộ,bia mộ hài hước,ảnh hài

Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
18
điểm