Chết cười với những biển cấm siêu hài

Cùng cười thả ga với những biển cấm hài hước ở khắp nơi trên thế giới.

1. Cấm hút thuốc. Chúng tôi biết cuộc đời bạn thì không có giá trị. Nhưng cây xăng này thì cực kỳ giá trị.

1. Cấm hút thuốc. Chúng tôi biết cuộc đời bạn thì không có giá trị. Nhưng cây xăng này thì cực kỳ giá trị.,ảnh hài hước,biển cấm

2. Hình ảnh và câu chữ không liên quan gì đến nhau.

2. Hình ảnh và câu chữ không liên quan gì đến nhau.,ảnh hài hước,biển cấm

3. Chỉ được đi vệ sinh thôi không được làm gì khác.

3. Chỉ được đi vệ sinh thôi không được làm gì khác.,ảnh hài hước,biển cấm

4. Cấm chó trượt patin, hút thuốc, uống rượu

4. Cấm chó trượt patin, hút thuốc, uống rượu,ảnh hài hước,biển cấm

5. Nếu bơi ở đây sẽ cực kỳ nguy hiểm

5. Nếu bơi ở đây sẽ cực kỳ nguy hiểm,ảnh hài hước,biển cấm

6. Cấm phụ nữ vùng lên

6. Cấm phụ nữ vùng lên ,ảnh hài hước,biển cấm

7. Không rõ biển báo cấm cái gì nữa.

7. Không rõ biển báo cấm cái gì nữa.,ảnh hài hước,biển cấm

8. Biển cấm thời công nghệ hiện đại

8. Biển cấm thời công nghệ hiện đại,ảnh hài hước,biển cấm

9. Có lẽ vùng đất khô cằn này trước đây là một hồ nước

9. Có lẽ vùng đất khô cằn này trước đây là một hồ nước,ảnh hài hước,biển cấm

10. Biển cảnh báo: chiếc xe trước đỗ ở vị trí này vẫn đang bị mất

10. Biển cảnh báo: chiếc xe trước đỗ ở vị trí này  vẫn đang bị mất,ảnh hài hước,biển cấm

  • Bài liên quan: ảnh hài hước, biển cấm,