Chết cười với những câu trả lời bá đạo của trẻ em

Trẻ em rất thông minh, sáng tạo và có sự liên tưởng rất phong phú. Đó là lý do tại sao chúng luôn có những câu trả lời vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu bạn không tin thì hãy xem những câu trả lời bá đạo của trẻ em dưới đây nhé.

1. Hãy điền các giải pháp - Hướng dẫn: Hãy đọc từng vấn đề và nêu lên giải pháp.

1. Hãy điền các giải pháp - Hướng dẫn: Hãy đọc từng vấn đề và nêu lên giải pháp.,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

Vấn đề: Bạn ngã trên sân chơi và bị trầy đầu gối.

=> Giải pháp: Đứng dậy và đối mặt với nó.

2. Cái gì đã kết thúc vào năm 1896?

2. Cái gì đã kết thúc vào năm 1896?,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

=> Năm 1895.

3. Còn lại bao nhiêu con ma?

3. Còn lại bao nhiêu con ma?,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

=> Không con nào vì ma không tồn tại.

4. Bạn thà bị mắc kẹt trên một hòn đảo một mình hay cùng với một người bạn ghét?

4. Bạn thà bị mắc kẹt trên một hòn đảo một mình hay cùng với một người bạn ghét?,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

=> Tôi thà ở trên hòn đảo với ai đó tôi ghét để tôi có thứ gì đó mà ăn.

5. Kể tên 6 loài động vật sống ở Bắc Cực.

5. Kể tên 6 loài động vật sống ở Bắc Cực.,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

2 con gấu Bắc Cực.

4 con hải cẩu.

6. Điền từ thích hợp fit/hit vào chỗ trống.

6. Điền từ thích hợp fit/hit vào chỗ trống.,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

=> pets

Bạn không nên đánh chó.

7. 10 từ tôi có thể đánh vần đúng là:

7. 10 từ tôi có thể đánh vần đúng là:,ảnh hài,câu trả lời bá đạo,câu trả lời hài hước,hài hước,trẻ em thông minh,trẻ em sáng tạo

Ten

words

can

spell 

right 

are

hippopotamus

seven

two

Vẫn Còn, Click để xem tiếp