Chết cười với những định nghĩa không thể hài hước hơn về các môn học

Dưới góc độ hài hước, các môn học sẽ được định nghĩa như thế nào?. Cùng ohay thư giản với loạt định nghĩa hài hước vô đối về các môn học.

1. Toán học

1. Toán học,Định nghĩa hài hước,Môn học

2. Vật lý

2. Vật lý,Định nghĩa hài hước,Môn học

3. Địa lý

3. Địa lý,Định nghĩa hài hước,Môn học

4. Sinh học

4. Sinh học,Định nghĩa hài hước,Môn học

5. Văn học

5. Văn học,Định nghĩa hài hước,Môn học

6. Hóa học

6. Hóa học,Định nghĩa hài hước,Môn học

7. Triết học

7. Triết học,Định nghĩa hài hước,Môn học

8. Lịch sử

8. Lịch sử,Định nghĩa hài hước,Môn học

9. Kinh tế học

9. Kinh tế học,Định nghĩa hài hước,Môn học

Xem thêm bài viết thú vị khác tại đây