Chết cười với những lời thầy bói phán - Phần 2

Sau phần 1 có vẻ được các bạn rất thích thú, chúng tôi ở Ohay TV tổng hợp tiếp phần 2 những lời thầy bói phán chuẩn không cần chỉnh. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

1. Phối giống cho lợn

1. Phối giống cho lợn,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

2. Rung đùi là có tiền

2. Rung đùi là có tiền,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

3. Kiếm trăm chai là chuyện bình thường

3. Kiếm trăm chai là chuyện  bình thường,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

4. Đội quân hơi kém tinh nhuệ

4. Đội quân hơi kém tinh nhuệ,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

5. Phụ xe buýt

5. Phụ xe buýt,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

6. Chuyên viên bốc xếp

6. Chuyên viên bốc xếp,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

7. Phán cấm có sai, đúng từng câu từng chữ

7. Phán cấm có sai, đúng từng câu từng chữ,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

8. Đúng là trăm vạn thật

8. Đúng là trăm vạn thật,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

9. Ngôi sao Juventus

9. Ngôi sao Juventus,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

10. Tiền tỷ là bình thường

10. Tiền tỷ là bình thường,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

11. Việc nhẹ lương cao

11. Việc nhẹ lương cao,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

12.Công nghiệp gang thép

12.Công nghiệp gang thép,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

13. Công nhận là có máu mặt thật

13. Công nhận là có máu mặt thật,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

14. Lưu diễn khắp nơi

14. Lưu diễn khắp nơi,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

15. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý

15. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý,lời thầy bói phán,ảnh vui,ảnh hài

Ảnh: Facebook

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây