Chỉ có thiên tài và người bị tâm thần phân liệt mới có thể trả lời chính xác 3 câu hỏi này

Chỉ cần trả lời 3 câu hỏi đơn giản dưới đây, chúng tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai, một thiên tài hay người bị chứng tâm thần phân liệt.

Cách trả lời các câu hỏi cực kỳ đơn giản dưới đây có thể tiết lộ rất nhiều về một người và những gì đang diễn ra trong đầu họ. Những câu hỏi này đã được các nhà tâm lý học trên toàn thế giới sử dụng để phát hiện một cá nhân là thiên tài hay cần sự giúp đỡ chuyên môn - hoặc cả hai.

Chỉ cần trả lời 3 câu hỏi đơn giản dưới đây, chúng tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.

1. Ấm đun nước và tàu chạy bằng hơi nước có đặc điểm chung gì?

1. Ấm đun nước và tàu chạy bằng hơi nước có đặc điểm chung gì?,thiên tài,tâm thần phân liệt,sự khác biệt

2. Chiếc xe đua và cơn lốc xoáy có đặc điểm chung gì?

2. Chiếc xe đua và cơn lốc xoáy có đặc điểm chung gì?,thiên tài,tâm thần phân liệt,sự khác biệt

3. Chiếc giày và cây bút chì có đặc điểm chung gì?

3. Chiếc giày và cây bút chì có đặc điểm chung gì?,thiên tài,tâm thần phân liệt,sự khác biệt

Bạn nhấn vào Trang 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp