Chỉ nhìn logo, bạn có nhận diện được các thương hiệu nổi tiếng này không?

Mỗi thương hiệu đều chọn cho mình một hình ảnh đại diện (logo) đặc sắc để có thể tiếp cận thị trường hiệu quả nhất.
Cùng thử tài nhận diện thương hiệu bằng logo nhé!

1. Đây là Nestlé, Twitter hay Dove?

1. Đây là Nestlé, Twitter hay Dove? ,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

2. Đây là Gillete, Lacoste hay Crocs?

2. Đây là Gillete, Lacoste hay Crocs?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

3. Chanel, Gucci hay Givenchy?

3. Chanel, Gucci hay Givenchy?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

4. Yahoo? Amazon? Hay là eBay?

4. Yahoo? Amazon? Hay là eBay?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

5. Đây là cà phê Starbucks? Hay là Versace hoặc Louis Vuitton?

5. Đây là cà phê Starbucks? Hay là Versace hoặc Louis Vuitton?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

6. Burberry? DKNY? Hermès?

6. Burberry? DKNY? Hermès?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

7. Jaguar? Puma? Hay Reebok?

7. Jaguar? Puma? Hay Reebok?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

8. Hệ thống thanh toán nào đây? Paypal? Master? Visa?

8. Hệ thống thanh toán nào đây? Paypal? Master? Visa?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

9. Đây có phải hãng xe yêu thích của bạn? Ferrari? Lamborghini? Porsche?

9. Đây có phải hãng xe yêu thích của bạn? Ferrari? Lamborghini? Porsche?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

10. Đây là Royal Canin? Shell? Hay Leroy Menin?

10. Đây là Royal Canin? Shell? Hay Leroy Menin?,logo,nhận diện thương hiệu,thương hiệu nổi tiếng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp