Tiểu Phì 2 năm trước

Chỉ thiên tài mới có thể giải quyết những câu đố này trong 30 giây

Nếu bạn giải quyết được chúng trong 30 giây thì chắc chắn bạn là một thiên tài. Hãy xem bạn có thể giải quyết được không...

Đoán tuổi của 3 chị em

Ba chị em này bao nhiêu tuổi, nếu: 

Nhân tuổi của họ được 36.

Cộng tuổi của họ với nhau cho 13.

Chị gái lớn tuổi nhất là tóc vàng.

 Vậy tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

Tìm hình khác

Câu trả lời

Tuổi của 3 chị em: Nếu nhân tuổi của họ được 36, thì độ tuổi của chúng phải là một trong tám kết hợp sau đây:

  •  36 = 2 × 3 × 6, và cộng tuổi của họ với nhau sẽ cho chúng ta 11.
  • 36 = 2 × 2 × 9, và cộng tuổi của họ với nhau sẽ cho chúng ta 13.
  • 36 = 4 × 9 × 1, và cộng tuổi của họ  với nhau cho chúng ta 14.
  • 36 = 4 × 3 × 3, và cộng tuổi của họ với nhausẽ cho chúng ta 10.
  • 36 = 18 × 2 × 1, và cộng tuổi của họ với nhau cho chúng ta 21.
  • 36 = 12 × 3 × 1, và cộng tuổi của họ  với nhau cho chúng ta 16.
  • 36 = 6 × 6 × 1, và cộng tuổi của họ  với nhau sẽ cho chúng ta 13.
  • 36 = 36 × 1 × 1, và cộng tuổi của họ với nhau sẽ cho chúng ta 38.
  • Đến đây, chúng ta có 2 câu trả lời phù hợp (2;2;9) (6;6;1). Tiếp theo giả thiết cuối cùng "chị gái lớn nhất là tóc vàng" trở nên hữu ích. Câu nói này chỉ ra rằng chỉ có một chị gái lớn nhất ( không có song sinh ). Vì vậy, câu trả lời là chị gái lớn nhất là 9 tuổi và những người trẻ hơn đều là 2 tuổi.

Hình khác: hàng thứ 2, hình thứ 3 từ phải sang.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...