Choáng với 40 hình ảnh thách thức mọi định luật vật lí

Những hình ảnh tự nhiên hay được sắp đặt qua bàn tay con người không tuân theo bất kì định luật vật lý nào bạn từng học.

Trí tưởng tượng và sự sáng tạo của con người là vô hạn, từ những vật bình thường trong cuộc sống như chai bia, cái muỗng, cây thước, cái búa... Người ta đã khéo léo sắp đặt tạo nên những hình ảnh độc đáo thách thức mọi định luật vật lí bạn từng học.

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

,hình ảnh lạ,định luật vật lý,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp