Chóng mặt với màn diễn tập chống khủng bố

Súng nổ liên hồi, khói mịt mù, quân đặc nhiệm tiến đến nhanh như chớp, phá cửa xe ô tô và "bay" vào trong xe khống chế khủng bố. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Súng nổ liên hồi, khói mịt mù, quân đặc nhiệm tiến đến nhanh như chớp, phá cửa xe ô tô và "bay" vào trong xe khống chế khủng bố. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút. Xem mà chóng hết cả mặt.

ảnh chống khủng bố,diễn tập chống khủng bố